Pasportizácia komínov

Pasportizácia (zmapovanie komínov) je prevedenie technickej dokumentácie všetkých komínových prieduchov. Platí to aj pre komíny, ktoré sa nepoužívajú a slúžia ako poistné komíny alebo ako viacúčelové šachty.

V pasporte je uvedené označenie prieduchu, typ spotrebičov, ktoré môžu byť naň napojené, ďalej napojené spotrebiče a ich umiestnenie v objekte.

Súčasťou je grafická a textová časť pasportizácie komínov , ktorá obsahuje posúdenie z hľadiska pripojeného užívateľa, poschodia, čísla bytu, miestnosti, spotrebiča, odvodu spalín a základného zhodnotenia. Pasportizácia sa prvýkrát vykoná pri kolaudácii komína a potom pravidelne pri každej revízii komína alebo pred pripojením nového spotrebiča.

Pasportizácia sa uloží u správcu alebo majiteľa objektu a kópiu si nechá spracovateľ správy. Pasporty sa kontrolujú a aktualizujú pri každej revízii komína.

Včasnou kontrolou sa dá predísť možným problémom.

Aby komín plnil správne svoju funkciu , je potrebné vykonávať jeho pravidelné kontroly a čistenie spalinových ciest.

Pasportizácia v praxi – obvykle pasportizácia komína vykonávaju 2 kominári, z ktorých jeden obchádza daný objekt a pomocou dymu, ktorý vháňa do spalinovej cesty mapuje prieduchy. Druhý kominár pri pasportizácii komína sleduje, z ktorého prieduchu vychádza dym a zakresľuje plánik. Pri pasportizácii komína je dôležitá dohoda oboch osôb, najčastejšie pomocou vysielačky, popr. mob. tel. Pri pasportizácii komína je ďalej nutné dbať na bezpečnosť práce a na streche sa pútať poistnými lanami. Pri pasportizácii sa zakreslí daný prieduch a spáruje sa so spotrebičom. Ďalej sa pri pasporte komína, napíše do tech. dokumentácia materiál vložky, priemer komínového prieduchu a popr. účinná výška. Pokiaľ pasportizácia komína vykonáva kominár samostatne, stane sa, že nemusí byť plánik presný. Pretože pri pasportizácii musí odvodiť umiestnenie prieduchu ku vchodu domu, príp. ulice a potom odvodiť umiestnenie bytu. Z praxe je zrejmé, že niektoré pasportizácie komína sa musí vykonať znova.

Zaujala Vás ponuka našej spoločnosti?

ko-skip@ko-skip.sk

+421 903 790 702

© 2023 Created by VOJTYDesign / www.vojtydesign.sk

Nastavenia cookies

Používame cookies aby sme pre Vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky súhlasíte z ich spracovaním a budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.

Súhlasím